Update: de Bende van Annemie

Een korte update naar aanleiding van de vorige blog post (samen met Annelies) over het interview met Claire Tollenaere in De Bende van Annemie.

  • De blog post werd breed gedeeld op sociale media. Natuurlijk is het tof dat onze vrienden op Facebook de post een like gaven en zelf verder deelden, maar daar zijn we natuurlijk niet veel mee.
  • De blog post werd dus ook rechtstreeks bezorgd aan Claire Tollenaere en Sint-Lievenspoort, haar werkgever (geen reactie) en Annemie Peeters (geen reactie). De Thuisbegeleidingsdienst van Sint-Lievenspoort deelde zelfs doodleuk het bericht over het interview op Facebook zonder enige context. Via een vriendin van een vriendin werd de blog ook gestuurd naar de producers van De Bende van Annemie. Geen reactie.
  • Ik, en heel wat anderen, stuurden een mail naar de klachtencoördinator van de VRT, over de stigmatiserende uitspraken van mevrouw Tollenaere over dove mensen, over de stereotyperende houding van Annemie Peeters en over het feit dat de uitzending niet toegankelijk was voor de mensen over wie het ging. We kregen allemaal hetzelfde nietszeggende antwoord. Eén van de paragrafen uit de mail:

Indien de slagzin ‘Nothing about us without us’ elke dag toegepast zou worden, dan hadden ze deze week niét de directeur van de AB moeten uitnodigen over de kwestie: ‘komen vrouwelijke muzikanten te weinig aan bod?’. Alsook Hans van Crombrugge niet over narcisten, dan maar met een narcist zelf en die kan je niet de nodige vragen stellen om een overzichtelijk beeld te krijgen.

Ja u leest dit goed. Binnenkort gaan ze nog de mening van vrouwen moeten vragen over het feminisme! Op de vraag waarom de uitzending niet toegankelijk gemaakt werd voor dove mensen via tolk of script kreeg ik geen antwoord. Ik mailde dus terug en wacht op reactie.

  • Omdat ik niet akkoord was de mail van de klachtencoördinator gaf ik dit door aan de Vlaamse Ombudsdienst. Van hen kreeg ik snel antwoord dat ze in principe geen klachten behandelen over journalistieke inhoud maar dat ik wel klacht kan indienen bij De Raad voor de Journalistiek, en dat deze klacht hun ontvankelijkheidstoets zou doorstaan. Maar zelfs dan nog zal dat onderzoek zich enkel beperken tot de journalistieke praktijk van mevrouw Peeters. De Ombudsdienst kan wel tussenkomen over de ontoegankelijkheid van de uitzending. Ik geef de VRT nog tot woensdag om te antwoorden.
  • Ondertussen staat die vreselijke zin nog steeds op de website van De Bende van Annemie, onder het thema “doofheid” (je vindt daar trouwens maar één item): “Eens doven uit hun gemeenschap treden, merken ze dat gebarentaal niet zaligmakend is.” Het doet pijn elke keer als ik hem zie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s