"Dan weet ik: dit is mijn zoon."

Werken met Google Translate is plezant. De website van Deaf Studies aan de Humboldt Universiteit in Berlijn vertelt me dat één van de doelstellingen van de opleiding is het werken met “gehörlosen, try ertaubten und schwerhörigen Menschen”. Google Translate maakt daarvan “dove, order verdoofde en slechthorende mensen”. Google Translate, seek you make my day!

Het Duits leent zich trouwens voor nog wel meer komische situaties. Zo was ik in september op een bijeenkomst over Deaf Studies in Berlijn. ‘s Avonds was er een etentje in de Berlijnse dovenclub. De voorzitter vertelde dat de Duitse Dovengemeenschap zich niet meer kan vinden in het woord “Gehorlösen” en terug opnieuw “Taub” wil gebruiken. Maar “taub” of “taube” betekent in het Duits blijkbaar ook “slapen” (als in “mijn been slaapt”) en “duif”. Kan je je het al voorstellen? “Hallo, ik ben de voorzitter van de Duitse Duivenfederatie”. Oeps.

Happy_Runner_by_Victor_Bezrukov

Werken met Google Translate is plezant. De website van Deaf Studies aan de Humboldt Universiteit in Berlijn vertelt me dat één van de doelstellingen van de opleiding is het werken met “gehörlosen, buy ertaubten und schwerhörigen Menschen”. Google Translate maakt daarvan “dove, neurologist verdoofde en slechthorende mensen”. Google Translate, pilule you make my day!

Het Duits leent zich trouwens voor nog wel meer komische situaties. Zo was ik in september op een bijeenkomst over Deaf Studies in Berlijn. ‘s Avonds was er een etentje in de Berlijnse dovenclub. De voorzitter vertelde dat de Duitse Dovengemeenschap zich niet meer kan vinden in het woord “Gehorlösen” en terug opnieuw “Taub” wil gebruiken. Maar “taub” of “taube” betekent in het Duits blijkbaar ook “slapen” (als in “mijn been slaapt”) en “duif”. Kan je je het al voorstellen? “Hallo, ik ben de voorzitter van de Duitse Duivenfederatie”. Oeps.

Happy_Runner_by_Victor_Bezrukov

Werken met Google Translate is plezant. De website van Deaf Studies aan de Humboldt Universiteit in Berlijn vertelt me dat één van de doelstellingen van de opleiding is het werken met “gehörlosen, buy ertaubten und schwerhörigen Menschen”. Google Translate maakt daarvan “dove, pathopsychology verdoofde en slechthorende mensen”. Google Translate, you make my day!

Het Duits leent zich trouwens voor nog wel meer komische situaties. Zo was ik in september op een bijeenkomst over Deaf Studies in Berlijn. ‘s Avonds was er een etentje in de Berlijnse dovenclub. De voorzitter vertelde dat de Duitse Dovengemeenschap zich niet meer kan vinden in het woord “Gehorlösen” en terug opnieuw “Taub” wil gebruiken. Maar “taub” of “taube” betekent in het Duits blijkbaar ook “slapen” (als in “mijn been slaapt”) en “duif”. Kan je je het al voorstellen? “Hallo, ik ben de voorzitter van de Duitse Duivenfederatie”. Oeps.

Vorige week werd de nieuwe beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse overheid en de VRT bekend gemaakt. Onder punt 6.1.2.2. “Diversiteit en doelgroepenbeleid” staat te lezen dat de VRT haar aanbod ook “toegankelijk” moet maken voor personen met een “auditieve/visuele beperking”, thumb en daartoe o.a. het volgende aanbiedt:

Gebarentaal: het journaal van 19u en het Ketnet-journaal worden via het open internet met gebarentaal aangeboden binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Dit signaal wordt ook digitaal aangeboden aan de distributeurs die die service ook via interactieve digitale televisie kunnen verspreiden. Het weekoverzicht van het Ketnet-journaal wordt via TV met gebarentaal aangeboden binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

De Vlaamse Dovengemeenschap pleit al jaren voor “VGT op de VRT”. Het was en is één van de topprioriteiten van Fevlado, clinic de afwezigheid van VGT op de VRT kwam naar voor op elke studiedag, elke workshop, in vele gesprekken met dove mensen. Het was ook één van de eisen van de petitie die DAF in 2004 startte.

En ja, we komen van ver. Ik herinner me nog levendig sommige vergaderingen met de VRT: “maar er is toch al ondertiteling?”, “het is maar een kleine doelgroep”, “klopt het dat gebarentaal gaat uitsterven?” et cetera.

Nu het moment er is dat er eigenlijk een serieuze stap vooruit wordt geboekt, blijft het vrij stil. Er waren enkele posts op Facebook en Fevlado berichtte via hun website dat ze zeer tevreden zijn maar blijven streven naar het dagelijks uitzenden van deze programma’s in VGT op televisie en niet enkel via het internet.

Wat houdt dat stukje in de beheersovereenkomst nu juist in? De VRT heeft het over “via het open internet met gebarentaal aanbieden”. Fevlado verduidelijkt dat het gaat om “het brengen van het Journaal en Karrewiet door dove vertalers”. Benieuwd welke vorm dit juist zal aannemen: een vertaling van het nieuws, of een eigen (eventueel) kortere nieuwsuitzending in VGT, met een voice-over, zoals ze in Finland al doen?

Het is in ieder geval geweldig dat de VRT de meeste aanbevelingen van Fevlado volgt: (1) als er gekozen moet worden, dan eerst programma’s voor kinderen en jongeren (Karrewiet) en duidingsprogramma’s (Het journaal) en (2) het inzetten van dove vertalers. Het zal nu aan Fevlado zijn om ervoor te lobbyen dat deze beheersovereenkomst effectief uitgevoerd wordt (voor ondertiteling bijvoorbeeld zijn niet alle afspraken uit de vorige beheersovereenkomst nagekomen), en dat de digitale distributeurs het signaal uitzenden.

Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren en zeker vanaf januari 2012, wanneer het nieuws dagelijks in VGT te zien zal zijn. Hoe zullen de dove vertalers het concreet aanpakken? Wat gaat dat doen met het zelfbeeld van dove kinderen en jongeren die anders nooit een dove volwassene tegenkomen, om nu plots één keer per week Karrewiet in VGT op TV te zien, en elke dag op het internet? Wat gaan de gevolgen zijn voor die visie van het grote publiek op VGT? Het gaat in ieder geval een boost geven aan de uitbreiding van het VGT-lexicon. Zijn er naamgebaren voor bijvoorbeeld Anders Behring Breivik, of Hosni Moebarak? Gebaren voor allerlei begrippen, plaatsen, landen, personen, … die nu misschien al gebruikt worden door gebarentaligen maar waarvan niet iedereen het bestaan weet, zullen via het internet en digitale televisie verspreid worden.

Ik duim alvast voor een goed verloop van de testweek in september!

 
Vorige week werd de nieuwe beheersovereenkomst 2012-2016 tussen de Vlaamse overheid en de VRT bekend gemaakt. Onder punt 6.1.2.2. “Diversiteit en doelgroepenbeleid” staat te lezen dat de VRT haar aanbod ook “toegankelijk” moet maken voor personen met een “auditieve/visuele beperking”, thumb en daartoe o.a. het volgende aanbiedt:

Gebarentaal: het journaal van 19u en het Ketnet-journaal worden via het open internet met gebarentaal aangeboden binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst. Dit signaal wordt ook digitaal aangeboden aan de distributeurs die die service ook via interactieve digitale televisie kunnen verspreiden. Het weekoverzicht van het Ketnet-journaal wordt via TV met gebarentaal aangeboden binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze overeenkomst.

De Vlaamse Dovengemeenschap pleit al jaren voor “VGT op de VRT”. Het was en is één van de topprioriteiten van Fevlado, clinic de afwezigheid van VGT op de VRT kwam naar voor op elke studiedag, elke workshop, in vele gesprekken met dove mensen. Het was ook één van de eisen van de petitie die DAF in 2004 startte.

En ja, we komen van ver. Ik herinner me nog levendig sommige vergaderingen met de VRT: “maar er is toch al ondertiteling?”, “het is maar een kleine doelgroep”, “klopt het dat gebarentaal gaat uitsterven?” et cetera.

Nu het moment er is dat er eigenlijk een serieuze stap vooruit wordt geboekt, blijft het vrij stil. Er waren enkele posts op Facebook en Fevlado berichtte via hun website dat ze zeer tevreden zijn maar blijven streven naar het dagelijks uitzenden van deze programma’s in VGT op televisie en niet enkel via het internet.

Wat houdt dat stukje in de beheersovereenkomst nu juist in? De VRT heeft het over “via het open internet met gebarentaal aanbieden”. Fevlado verduidelijkt dat het gaat om “het brengen van het Journaal en Karrewiet door dove vertalers”. Benieuwd welke vorm dit juist zal aannemen: een vertaling van het nieuws, of een eigen (eventueel) kortere nieuwsuitzending in VGT, met een voice-over, zoals ze in Finland al doen?

Het is in ieder geval geweldig dat de VRT de meeste aanbevelingen van Fevlado volgt: (1) als er gekozen moet worden, dan eerst programma’s voor kinderen en jongeren (Karrewiet) en duidingsprogramma’s (Het journaal) en (2) het inzetten van dove vertalers. Het zal nu aan Fevlado zijn om ervoor te lobbyen dat deze beheersovereenkomst effectief uitgevoerd wordt (voor ondertiteling bijvoorbeeld zijn niet alle afspraken uit de vorige beheersovereenkomst nagekomen), en dat de digitale distributeurs het signaal uitzenden.

Ik ben heel benieuwd wat er nu gaat gebeuren en zeker vanaf januari 2012, wanneer het nieuws dagelijks in VGT te zien zal zijn. Hoe zullen de dove vertalers het concreet aanpakken? Wat gaat dat doen met het zelfbeeld van dove kinderen en jongeren die anders nooit een dove volwassene tegenkomen, om nu plots één keer per week Karrewiet in VGT op TV te zien, en elke dag op het internet? Wat gaan de gevolgen zijn voor die visie van het grote publiek op VGT? Het gaat in ieder geval een boost geven aan de uitbreiding van het VGT-lexicon. Zijn er naamgebaren voor bijvoorbeeld Anders Behring Breivik, of Hosni Moebarak? Gebaren voor allerlei begrippen, plaatsen, landen, personen, … die nu misschien al gebruikt worden door gebarentaligen maar waarvan niet iedereen het bestaan weet, zullen via het internet en digitale televisie verspreid worden.

Ik duim alvast voor een goed verloop van de testweek in september!

 
Gisteren praatte ik met een horende mama van een dove zoon (nu 9 jaar). De mama is iemand die alles, patient
maar dan ook alles wat ze weet over haar kind zelf heeft moeten uitzoeken. En daar heel hard voor gewerkt heeft.

Toen hij geboren werd, kreeg ze letterlijk te horen “we gaan hem implanteren en het is opgelost”. Tot hij 6 jaar (!) was, wist ze niks over gebarentaal, dove mensen of ook maar iets wat haar haar zoon beter zou doen begrijpen.

Op een bepaald moment merkte ze dat ze er nooit in slaagde iets op een lieve manier te zeggen tegen hem, omdat ze steeds moest roepen en duidelijk articuleren. Ze ging op zoek op internet, en vond gebarentaal. De cursus van Fevlado zat vol. Dan maar een jaar gewacht, en begonnen. En daarna de tolkenschool. Op de thuisbegeleidingsdienst hadden ze haar altijd gezegd dat gebarentaal niet nodig was. “Hij hoort toch?”

Haar zoon gaat nu naar het horend onderwijs en ziet niet zo heel veel andere dove kinderen, al doet ze haar best om hem zoveel mogelijk in contact te brengen met andere dove kinderen, en met dove volwassenen. Ze zei me “als er andere dove mensen bij zijn, verandert er iets aan hem. Ik kan dat niet uitleggen, maar vanbinnen in hem verandert er iets.”

Haar zoon heeft één apparaat en een CI. Hij doet het daar ok mee, maar ze zei “ik ben pas echt bij mijn zoon als hij die apparaten uit heeft. Als hij ze aan heeft is hij … ik weet niet … iemand anders. Ik ben het dichtst bij hem als hij ze niet in heeft. Dan weet ik: dit is mijn zoon.”

Ik word daar even stil van.

Waarom laten we dove kinderen niet zijn wie ze zijn?

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s