Rijbewijs

Dit vind ik nu eens leuk gemaakt!

Ze kregen al wat persaandacht in onder meer De Standaard, store Het Nieuwsblad, cialis Radio 2, en ook morgen kan je nog iets over hen lezen en zien in de Gazet van Antwerpen en op AVS (de Oost-Vlaamse regionale televisiezender). Mieke Van Braeckevelt en Hilde Nyffels studeerden vandaag af als leerkracht aan het CVO Kisp in Gent. Ik was vanavond namens Fevlado aanwezig op hun afstudeerreceptie.

Hiermee heeft Vlaanderen er nog twee Dove leerkrachten bij, wat het totale aantal op zes brengt (twee regenten, één leerkracht lager onderwijs, nog één leerkracht die een aantal jaar geleden afstudeerde binnen het volwassenenonderwijs, en Hilde en Mieke). Zes leerkrachten is eigenlijk heel erg weinig, maar het is een begin. Er zullen binnen een aantal jaar nog Dove leerkrachten afstuderen. Ik was blij te zien hoe in de persmededeling van het CVO Kisp er de nadruk op werd gelegd hoe belangrijk Dove leerkrachten zijn binnen het dovenonderwijs, en dat er dringend nood is aan meer van hen. Hilde vertelde me hoe haar stagebegeleider één uur observeerde in een dovenschool (waar hij nog nooit geweest was), en na één uur al duidelijk zag welke impact een Dove leerkracht kan hebben, wat het kan betekenen voor de kinderen.

Het is te hopen dat er binnen het Vlaamse dovenonderwijs nu ook eindelijk een mentaliteitsverandering plaatsvindt. Zolang dat niet gebeurt, blijft de invloed van Dove leerkrachten beperkt en staan ze machteloos om dingen te veranderen, hoewel ze dezelfde kwalificaties hebben als hun horende collega’s. Dove leerkrachten aannemen zonder de onderliggende visie te veranderen, leidt tot niets, enkel tot frustraties bij de Dove leerkrachten zelf. Wie A zegt moet ook B zeggen.

Hilde en Mieke, proficiat!

Vandaag kreeg ik een overzicht te zien van alle eindwerken die ooit aan de VSPW (tolkenschool) Gent geschreven zijn. En daar zit wat tussen!

In 1986 schreef student X een eindwerk met als titel: “Integratie van gehoorgestoorden in de horende maatschappij. Is het behalen van het rijbewijs een middel tot integratie?”

Als het antwoord op die vraag “ja” is, hygiene ben ik blijkbaar niet goed geïntegreerd in de horende maatschappij. Ha.

O wee wie vandaag een eindwerk met zo’n titel durft in te leveren, maar in de jaren ’80 kon dat blijkbaar nog.

En voor de nieuwe horende lezer op dit blog: ja, Doven kunnen en mogen rijden.

22 responses to “Rijbewijs”

 1. Doven mogen rijden… of ze kunnen rijden is iets anders.. 🙂
  Dat geld voor horende mensen evenzeer..

  Het zou interessanter geweest zijn mochten die tolkenstudenten wat meer bezig zijn met eindwerken die nauwer aansluiten aan hun opleiding ipv handelingen over integratie, participatie, handicaps enz..

  Tolken worden niet opgeleid als sociaal assistente, pedagoge, medici of eender wat… Daarvoor zijn er andere opleidingen.

  Dus, studenten, zoek iets dat nauwer aansluit aan je opleiding.. zoals op WDD, dat was interessant.. (idiomen…)

  Misschien loop ik achter en zijn ze er al mee bezig?

 2. Thx Geert dat je het thema van ons eindwerk boeiend vindt! 😉 We doen ons best om er ook iets boeiends van te maken ! Maar we zijn inderdaad geen gebarentaalonderzoekers dus wat wij doen is informatie verzamelen. Niet zelf beslisssen wat nu een idioom is en wat niet bijvoorbeeld. We zijn inderdaad studenten Tolk Gebarentaal. Juiste bemerking van Maartje vind ik.

  Trouwens, wie nog gebarentaalonderzoekers kent in bijv Frankrijk, Spanje, Portugal, Italië, Denemarken, Nederland, (zowel Doof als horend) … altijd zeer welkome informatie! 🙂

 3. Tijdens mijn Erasmus, 4 jaar geleden, in Finland ontvingen wij bezoek van 15 Doven uit Japan. Op een bepaald moment verzeilden we in een groot groepsgesprek en tot onze gro(o)t(st)e verbazing vertelden ze ons dat de doven Japan niet toegelaten waren om met een auto te rijden, tenzij je de chauffeur een gehoorapparaat dragen (hoe controleer je da dan?). En wat mij het meest verbaasde was dat sommigen van die doven het “normaal” vinden.

  En dan vraag ik me nog af hoeveel mensen (horenden en doven) er ook zo denken in de rest van de wereld … Soms geef ik “lezingen” aan kinderen in lagere scholen en meestal komt de vraag “mogen/kunnen doven rijden” naar boven. Ik antwoord doodgewoon ‘ja’ met daarbij een uitleg. Maar daar vraag ik me ook altijd af: hoe komen deze kinderen telkens met hetzelfde vraag op, waarop ons antwoord doodeenvoudig is. Hun educatie thuis? Ik weet het niet …

  Betreffend da einwerk thema’s, ik sluit me volledig aan bij Geert. Wat ik ook vooral erg belangrijk vind, is dat de studenten ook goed beseffen dat “vertalen” helemaal niet hetzelfde is als “tolken”.

 4. Toen ik in Suriname was in 2004 was het nog maar pàs zo dat dove mensen er konden leren rijden, er werd toen door een rijschool speciaal een cursus opgezet voor dove mensen: de lesgevers van de rijschool hadden NMG geleerd en er werkte een dove assistent. Dat was daar echt een primeur, kwam in de kranten enzo, vond iedereen ongelooflijk. en juist daardoor heeft dat die doven een hele ‘push’ omhoog gegeven qua zelfvertrouwen en status in maatschappij. Want die was echt laag. Dat heeft zelfs de dovengemeenschap veranderd omdat ze nu samen eens op stap konden gaan naar het binnenland, makkelijker bij elkaar geraakten, enzovoorts.

  In Ghana en India mogen doven ook geen autorijden, maar ofwel 1. doen ze het gewoon en 2. eigenlijk zijn brommerkes belangrijker in zo’n landen, dan auto’s. Veel horenden hebben niet eens een auto. Dus dat probleem van rijbewijs stelt zich daar eenvoudig niet.

 5. Ahum, betekent dit dat ik een misdaad bega als ik straks nietsvermoedend met een auto rondrijd in zo’n land? (nee, ik draag dan uiteraard geen hoorapparaat, de stress laat ik dan wel thuis. Belgisch rijbewijs heb ik uiteraard wel op zak.)

 6. Goh; daar heb ik zelfs nog nie es over gedacht. Maar volgens mij is het niet zo dat doven daar absoluut niet mogen rijden maar dat ze daar geen rijbewijs kunnen of mogen halen, dus als jij er wel een hebt; (een internationaal rijbewijs! moet je aanvragen als je wil rijden in bv Afrika) en gebruikt ook; bega je dan een misdaad? Ik zou het eigenlijk niet weten. Daarbij komt nog dat men daar euhhh- niet op dezelfde manier omgaat met de wet als in Belgie.

 7. In Turkije mogen volgens onze gids doven niet autorijden. Op onze vakantie mogen we daar niet met een huurwagen rijden.
  Nochtans toonde ik er mijn rijbewijs. Die werd prompt niet aanvaard door de huurdersbedrijf. Reden: we horen de claxons van andere wagens niet en ze vonden dat te gevaarlijk met al de “wildrijders”…

 8. Oude vriend had ik toen wij tieners waren en die verbaasde dat Doven auto’s kunnen rijden! Het verbaast mij wel dat horenden in België steeds denken dat Doven niet mogen rijden…
  Wij worden steeds als honden, schapen en kippen behandeld door de boeren (je raad het al over wie ik heb)…

 9. Fano, wist je dat als je een ongeval in turkije hebt, je de bak invliegt?
  Je blijft in de bak tot je onschuld is bewezen en de verzekering is tussengekomen.
  Zelfs als horende zou ik er niet willen rondrijden…

 10. Ja, ze rijden maar als het donker is met het lichtje aan zodat ze nog kunnen communiceren…

  Ik kan wel niet goed gebaren EN rijden

 11. @ Geert en Mariska: wat een toeval dat jullie over idiomen klappen! dit semester moet ik aan de unief een bachelorpaper schrijven en mijn onderwerp gaat over het achterhalen van de juiste betekenissen van een dertigtal (of meer) idiomen. De bedoeling is dus kijken wanneer en in welke situaties je ze kan gebruiken (en wanneer niet) + voorbeelden; ook de spatiële ruimte wordt onderzocht, enz… Dit is idd een nieuw onderzoeksgebied in Vlaanderen en er is helaas bitter weinig bestaande literatuur daarover. Dus het zal zelf een beetje zoeken zijn naar de methodologie enzo, denk ik.. Maar dat vind ik niet zo erg, want idiomen zijn mijn grote favoriet binnen VGT 😉

 12. Toch wel boeiend om eens te bekijken wat de achterliggende redenen zijn (geweest) in al die landen om wel of niet rijbewijzen te voorzien voor d/Dove mensen. Want dat hebben ze zeker nog niet zelf beslist.
  Ook de vraag van de kinderen vind ik eigenlijk wel zeer boeiend. Er lijkt een soort weten te zijn van een reden of redenen als ze vragen: kunnen/mogen Doven met een auto rijden. Inderdaad opvoedingskontekst maar ook algemene maatschappelijk en politiek bekrachtigde visies over doofheid (hoodzakelijk medisch: doofheid is een handikap, doven zijn mensen met een beperking) zal zeker meespelen. Het is – volgens mijn bescheiden meningetje – zeer belangrijk dat we in dit soort vragen deze konteksten herkennen. Op die manier kan ik zeer goed duiden dat studenten in de jaren ’80 dit soort eindwerken bijeenkrabbelden. De onderwijskontekst is 1 van die zeer beinvloedende leerkonteksten. Ik ben zelf volledig oraal opgevoed en studeerde in die jaren aan de unif. Awel ja, ik zou ook zo’n dingen geschreven hebben, als slechthorende. Maar over die zaken schreef ik juist niet. Was toen mijn manier om me gaande te houden in een orale samenleving.

  Ik denk ook niet dat er een eensluidend antwoord is wat betreft ja/neen rijbewijs dat voor alle mensen geldt. Ik kan me voorstellen dat sommige d/Dove mensen – om welke reden dan ook die voor hen relevant is – en daarin spelen inderdaad opgebouwde identificaties mee – zich niet veilig genoeg voelen om het autoverkeer in te duikelen. Wanneer speelt ook miscchien mee: om 5 uur smorgens een buitenweggetje inslaan is iets anders dan in volle spits op de ring rond Brussel invoegen

  Ik ben zelf medisch slechthorend (ik zeg dat zo om de oorsprong van het begrip slechthorend/doof aan te duiden) maar ontwikkel zeker ook Dove identificaties tegenwoordig. Afin, da’s nog een ander verhaal, om terug te keren naar het rijwijsverhaal. Ik moet zeggen dat als ik van die sirenegeluiden ergens in de verte hoor maar niet kan inschatten van waar ze komen of hoever ze nog zijn, ik me allerminst op mijn gemak voel, welke kant moet ik uit, blijf ik beter gewoon ter plaatse zitten in mijn kar of wat? Niet altijd zo simpel hoor. Dus heb ik wel een interessante vraag, hoe pakken Dove mensen dat aan zo’n situaties, komaan, hier met die truuken…ik ben erg leergierig geworden.

  Korrtom: als ik baas was in dit erwtenland, zou ik het een kwestie vinden van construktieve open dialoog met betrokkenen. Sh/d/Doofheid op zich is niet relevant net zoals etniciteit, geslacht enz. het ook niet dienen te zijn. Samen bekijken wat de uitdagingen zijn….welke oplossingen er zijn voor welke situatie….dus geen algemeen geldende regels, wel opbouwende communicatiekultuur…tot slot, is het nodig zoveel auto’s…waar komt dat wel vandaan, wie stimuleert dat, wie is hier vooral mee gebaat en verkoopt ons de idee van je auto, je vrijheid? Onze rijbewijzen allemaal inleveren en en masse TTB’en is ook een maatschappelijke actie die discriminerende visies kan doen kantelen….

  lucas
  voor weinigen bekend vermoed ik. Zoals gezegd oraal opgevoed, dus 1 van mijn identiteiten is zeker oraal. Aan Dove identiteitskonstrukties ben ik goe bezig…work in progress….

 13. Ik denk dat die vraag “mogen doven autorijden” voortkomt uit het feit dat blind en doof ergens in de mentale structuur van de hersenen (en dus maatschappelijk model) aan elkaar geassocieerd worden. Zeg je doof, dan denkt iemand ook gemakkelijk “blind”, getuige de vele zinsconstructies, zoals “Wat is erger; doof of blind?”.

  Blinden kunnen niet autorijden, dat staat vast in het huidige maatschappelijke gedachtengoed. “Maar doven, die kunnen toch zien, mogen die niet autorijden?” En dan gaat men volgens mij gemakkelijk op zoek naar redenen waarom een dove niet kan autorijden, om die ergens toch gelijk te schakelen aan het beeld dat men van blinden heeft.

  Het feit dat men deze vraag stelt, “mogen doven autorijden?” is in mijn opzicht dan ook positief, er wordt een opening tot emancipatie gecreërd, in plaats van dat men zelf op zoek gaat naar een gelijkschakeling tussen doven en blinden, want die is er uiteraard niet.
  En ja, blinden kunnen ook autorijden, alleen zijn de wegen en de auto’s er nog niet klaar voor.

 14. Trouwens, blinden kunnen vandaag de dag zelfs autorijden, getuige vele hilarische verhalen. En zelfs autorijscholen willen blijkbaar wel eens blinden opleiden.
  Uiteraard met begeleider, maar is dat niet gewoon een tolk visuele waarneming?

  Hij had altijd een onbedwingbaar verlangen gehad om eens auto te rijden, vertelde hij ons met een grijns. Toen hij op een keer om twee uur ’s nachts met vrienden in de auto zat, zag hij zijn kans schoon. Op het rechte stuk weg kon er weinig misgaan en zouden ze niemand tegenkomen. Dat bleek een misrekening, en een forse, want de auto die eraan kwam rijden was van de politie. “Meneer, hoe haalt u het in uw hoofd om achter het stuur te gaan zitten terwijl u blind bent,” zei de agent die hen aanhield. Maar Pavel, die meteen doorhad dat de agent een glaasje teveel ophad, liet zich niet van zijn stuk brengen: “En hoe haalt u het in uw hoofd om dronken uw werk te doen?” Daar had de agent niet van terug.
  http://fikejs.cz/?p=13

  “Ik heb dat bord niet gezien”, is normaal gesproken een hele afgezaagde smoes, maar Domingo Merino had het bord echt niet gezien. Los van het feit dat dit natuurlijk levensgevaarlijk is, heeft het hem ook bijna een enorm financieel probleem opgeleverd. Hij moest de uitkering van zijn verzekering terugbetalen, ruim 540.000 euro. Dat geld had hij ontvangen toen hij in 1996 blind werd als gevolg van een auto-ongeluk. De verzekeringsmaatschappij vond de bekeuring voldoende bewijs dat hij auto kon rijden en dus kon zien. Gelukkig heeft Merino voor de rechtbank kunnen bewijzen dat hij echt blind is. Hij wilde nog één keer in zijn leven een auto besturen en had zijn vrouw zo gek gekregen om hem tijdens zijn ritje te begeleiden.
  http://www.autoblog.nl/archive/2007/01/25/blinde-man-geflitst-bij-154-kmu

  Blind autorijden
  Met 80 kilometer over de openbare weg rijden, terwijl je niets ziet. Autorijschool Noordam maakte het mogelijk voor Chris, Leo en Nick uit de woning Vollenhovenpark 40 in Zeist. Ze hadden voor even ‘het gevoel een echte automobilist te zijn.’
  http://www.bartimeus.nl/flexpage/flexpage_new.asp?id=350340

  Blind en toch autorijden…en hoe!
  Het idee ontstond op een feestje, waar een rij-instructeur en iemand van een blindenopleiding elkaar tegenkwamen.
  http://www.rtl.nl/(/actueel/rtlnieuws/)/components/actueel/rtlnieuws/2007/01_januari/22/binnenland/0122_2000_Rijles_voor_blinden_EditieNL.xml

  Blinde Autofahrer am Brandenburger Tor
  Aktion für mehr Rücksicht im Verkehr

  Wenn blinde Menschen im Herzen Berlins Fahrstunden nehmen, brauchen auch die Zuschauer starke Nerven. Da steuern Autos haargenau auf einen Poller am Brandenburger Tor zu, andere schaffen die Kurve vor der Siegessäule nur knapp. Wer genau hinschaut, sieht glückliche Gesichter und einen neuen Rekord.
  http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/3/0,3672,2321379,00.html

 15. om aan te vullen Sven, er zijn inderdaad ook blinde vliegtuigpiloten. Zoals je zegt inderdaad, tolken visuele waarneming voor zij die dat een bruikbare oplossing vinden. Ik kan me dat voorstellen, de zaligheid van zelf eens al die hendels te bedienen. Ik veronderstel bv. ook dat sommige kinderen van landbouwers zich fantastisch kunnen amuseren daar hoog gezeten op hun traktortroon.
  En het kostenplaatje hoor ik dan zeggen, wie gaat dat betalen? Denk ik dan: Wie betaalt de huidige bloeiende medische en psychologische hulpverlenings- en revalidatiesektor? Ik las onlangs dat het vele medische bedrijven te doen is om zoveel mogelijk budgetten – lees zo veel mogelijk, niet: zo eerlijk mogelijk berekende – los te peuteren uit de beschikbare regeringskas, dat wil zeggen, dde bijdragen uit belastingen die wij allemaal betalen. Met alle respekt overigens voor de keuze die mensen maken. Maar dat het de enig mogelijke zouden zijn, daar gaat het over.
  Dat verhaal van D. Merino is weer heel interessant. Merci om dat hier door te geven. wat was precies de argumentatie, de context van de rechtbank, wie zat er in de jury, wat voor een persoon is de rechter, welke zijn haar/zijn opvattingen enz, al die elementen die ervoor zorgden dat in het voordeel van D. Merino werd beslist….hier kan ook uit geleerd worden met betrekking tot motiveren van al of niet rijbewijs.

  enne? De truuk om op uw gemak te zijn als je die sirenes niet hoort? Iemand? We gebruiken natuurlijk extra onze ogen maar soms zijn dingen die je wel al kan horen, nog niet te zien. Evolutionair heeft dat zeker toch een rol gespeeld of vertel ik nonsens? Kan best zijn hoor…
  Geluid draagt veel verder dan beelden. Voelen Dove mensen dat, zou best kunnen, geluidsgolven voelen in het lijf….en bestaat hier al onderzoek naar? Maar als zo’n flikkerlichten als het ware plots voor je opdagen, kan dat dan niet boempatat zijn een beetje? Zoals op de kermis in een donker griezelhol? Van dat effekt wordt toch gebruikt gemaakt om te doen verschieten?

  ciao
  lucas

 16. evolutionair kan dat volgens mij ook een rol spelen als je een voordeel hebt om niét te horen; je visuele waarneming wordt dan immers meestal sterker 😉

  truukjes ivm sirenes: gewoon de zwaailichten die zie je toch, en als auto’s ander gedrag gaan vertonen (aan de kant gaan of plots vaart verminderen ofzo). natuurlijk kan het wel zo zijn dat horenden een sirene eerder opmerken dan doven (als ze natuurlijk hun muziek niet loeihard hebben op staan!) maar ik kan me voorstellen dat er talllloze situaties zijn waar doven in het voordeel zijn! 🙂 (denk maar aan dingen zoals ‘praten door een raam’ 😉 of het het eerste zien als er iets gebeurt, of…..

 17. Mijn pa (doof) was ooit op weg naar zijn werk met zijn nieuwe volkswagen. Hij stond als eerste voor het rode licht op het kruispunt. Toen het licht groen werd vertrok hij en plots kwam een brandweerwagen met een vaart botsen aan zijn linkerflank. Pa was in shock en bewusteloos. Tot hij bijkwam realiseerde hij niet dat hij aangereden werd door een brandweerwagen. Want volgens hem kwam het uit het niets van op de hoek. Zijn volkswagen is total loss en hij heeft niets. Zijn omniumverzekering liet hem toe een nieuwe wagen te bezorgen…

  Ik had ooit eens geconfronteerd met zo’n situatie ivm sirenes.
  Op éénbaansvak in het centrum reed ik voor mij alleen. Mijn muziek stond luid. (ik ben medisch gezien doof en draag ik een hoorapparaat) Een voetganger gebaarde verbaal dat ik aan de kant MOET. Ik keek verbaasd wat hij daarmee wil doelen en waarom. Ik keek naar achterruitspiegel en zag een ziekenwagen héél vlak achter mijn wagen met flitsende lichten. In paniek reed ik opzij…

  Dus zoals Annelies zei: je omgeving rondom jou zou je duidelijk maken in zulke situaties. Bv. je vraagt je af waarom de auto voor mij opzij gaat…

 18. dat is gewoon kwestie van de momenten wanneer je rondkijkt, alsook bij de achteruitkijkspiegel en zo zag ik de zwaailichten achter mij in de verte achter mij.
  Alle auto’s gingen opzij en zo ging ik ook opzij. Al eerder opzij gegaan voor de ambulance.

  Dat hangt af aan Visuele vaardigheden van verschillende mensen (d/Doven uiteraard) …
  gelukkig heb ik sterke visuele vaardigheden ontwikkelt toen ik peuter was en zo probeerde ik sindsdien te overleven met mijn visuele ogen in enorme horende maatschappij.

  En ja, ik ben volgens medisch Doof behalve bij de laatste logopedie ooit want die dacht ik minst slechthorende ben na vaak en decenia lang intensieve oefeningen gehad bij andere logopedies (3u per week). Toch laat ik hoortoestellen lekker thuis liggen en gebruikt de laatste tijd zeer zelden.

 19. And some else, come here……

  The most interest!…

 20. Echt heel apart dit verhaal zeg, leuke blog ik ga dit bijhouden!

 21. er bestaat een toestelletje dat in de auto de sirenes van ambulances, brandweerauto’s en dergelijke omzet in flitssignalen. alleen wordt het momenteel niet geproduceerd .. misschien een ideetje voor onze Vlaamse techneuten? Sven, een variant op de D-flash??

  ik weet dat in bepaalde landen dove mensen niet met de auto mogen rijden omdat het verkeer daar niet geregeld wordt door bvb verkeerslichten of borden (visueel) maar wel door geluiden. (claxon maar ook gewoon roepen)

  en die verwarring tussen doof en blind heb ik ook mogen ervaren. soms komen mensen na een tolkopdracht wel eens wat vragen stellen over hoe dat nu allemaal zit. of ik ook braille kan..

  *zucht*

 22. Kan jij dan geen braille, Isa? Dat valt me nou tegen van jou, zie :-)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s